Energia odnawialna

Solar panel

Odnawialne źródła energii to przystępny cenowo oraz niskoemisyjny sposób wytwarzania czystej i zrównoważonej energii. Spółka NiComex Project Management oferuje wyspecjalizowany zespół zajmujący się rozwojem infrastruktury opartej na czystej energii, a także zajmuje się inwestycjami w rozwój energii i efektywne gospodarowanie zasobami, m.in. w Afryce. Mądrzejsze wykorzystanie dostępnych zasobów, dzięki przyjęciu i wdrożeniu technologii efektywnie z nich korzystających, pozwala oszczędzać oraz chronić Ziemię i środowisko naturalne.

Inwestowanie w energię i zasoby

Rozwój i zapewnienie przystępnej cenowo produkcji niskoemisyjnej, czystej i zrównoważonej  energii ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i dostępu do energii między innymi dla mieszkańców Afryki oraz rozwój przedsiębiorstw i przemysłu.

Naszym celem jest przyspieszenie i zwiększenie dostępu do czystej energii i promowanie efektywnego gospodarowania zasobami, przyczyniając się do polepszenia przyszłości całego świata, w tym Afryki i jej mieszkańców.

Moglibyśmy zasilić cały świat, wykorzystując energię słoneczną z nieco ponad 1% powierzchni Sahary. 

Całkowite światowe zużycie energii w 2016 r. (węgiel + ropa + hydroelektrownia + energia jądrowa + odnawialne źródła energii) wyniosło 13 000 mln ton ekwiwalentu ropy (13 000 MTOE) – [patrz World Energy Consumption & Stats]. Przekłada się to na 17,3 TW (terawatów) ciągłej mocy w ciągu roku. Jeśli pokryjemy panelami słonecznymi obszar o powierzchni 335 kilometrów na 335 kilometrów, dostarczy to ponad 17,4 TW mocy. Obszar ten ma powierzchnię 112,2250 kilometrów kwadratowych. Wielka Pustynia Sahara w Afryce ma powierzchnię 9,1 miliona kilometrów kwadratowych i jest znakomitym miejscem do utworzenia farm fotowoltaicznych (ponad 12 godzin słońca dziennie). Tylko 1,2% obszaru Sahary wystarczy, aby pokryć wszystkie potrzeby energetycznych świata wykorzystując energię słoneczną.

Infrastruktura wytwarzania energii elektrycznej w oparciu o komercyjnie sprawdzone czyste technologie obejmuje energię odnawialną (wiatr, energia słoneczna, energia geotermalna, energia wodna), zrównoważoną energię (biomasa, biogaz i kogeneracja). Nie obejmuje to gazu ziemnego i pierwotnych paliw kopalnych, takich jak węgiel i ropa naftowa, a także węgla jako źródła paliwa. Wykorzystanie zasobów poprzez przyjęcie i wdrażanie efektywnych technologii przez przedsiębiorstwa, ich produkty i / lub usługi skutkuje „robieniem więcej za mniej”, a tym samym przyczynia się do złagodzenia presji na afrykańskie bazy zasobów naturalnych.

Elektrownie fotowoltaiczne

Elektrownie fotowoltaiczne: interesuje nas budowa elektrowni od 5 MW do 50 MW, generalnie w konfiguracji sieciowej. W specjalnych warunkach może to być również rozwiązanie poza siecią.

Elektrownie wiatrowe

Elektrownie wiatrowe mogą być przez nas wdrożone w standardowej technologii wiatraków wytwarzających energię. W tym przypadku bardzo ważne jest, aby przed rozpoczęciem inwestycji znane były warunki wietrzne (studium wykonalności) w okolicy. Wytwarzana moc powinna wynosić od 5 MW do 25 MW.

Elektrownie wodne

Elektrownie wodne będą realizowane przez nas w technologii przepływowej, a nie w postaci zapory na rzece. Ta technologia jest dużo bardziej przyjazna dla środowiska! Wielkość i moc zależą od specyficznych warunków panujących w regionie, w którym zostanie wybudowana elektrownia, ale minimum to 7,5 MW dla jednej lokalizacji.

Systemy CSP (Concentrating Solar Power Plant)

Systemy CSP produkują energię elektryczną za pomocą turbin napędzanych parą wodną. Jednak do produkcji ciepła wykorzystywane jest czyste promieniowanie słoneczne zamiast paliw kopalnych czy energii jądrowej. W systemach CSP promieniowanie słoneczne jest odbijane w lustrach o parabolicznym kształcie i koncentrowane na odbiorniku energii. Systemy CSP są zdolne do magazynowania energii przy użyciu technologii magazynowania energii cieplnej (TES) i wykorzystywania jej w okresach niskiego lub zerowego nasłonecznienia, np. w pochmurne dni lub w nocy, do wytwarzania energii elektrycznej. Systemy CSP mogą wytwarzać nadmiar energii w ciągu dnia i przechowywać ją w celu wykorzystania w nocy, dzięki czemu możliwości magazynowania energii mogą nie tylko poprawić wyniki finansowe, ale także dyspozycyjność energii słonecznej i elastyczność w sieci energetycznej